OM FÖRETAGET

Byggservice i Hammarö förvaltar, hyr ut och bygger om industri- och kontorsfastigheter. Vi utför även tjänster åt privatpersoner, bl.a badrumsrenoveringar samt unika koncept för ut- och tillbyggnad av bostadshus. Vi har också helhetsbilden när det gäller fastighetsförvaltning med översyn, lokalanpassning m.m.

Våra hantverkare med bred kompetens gör att vi kan åta oss bygguppdrag i känsliga miljöer där verksamheten bedrivs under byggtiden. Vi har erfarenhet från ombyggnation i livsmedelsbutiker och kontorsmiljöer med höga krav på att byggnationen inte stör pågående verksamhet.

Vi har också erfarenhet från totalåtagande avseende butiksbyggnationer i Mellansverige. Totalentreprenaderna omfattar hela processen från projektering, konstruktion, utförande, samordning.

Vi finns på Nolgårds industriområde, Hammarö.